สั่งซื้อสินค้า

สามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ได้ที่ ร้านค้า

ชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. xxx
  2. xxx
  3. xxx

แจ้งชำระเงิน

เมื่อดำเนินการสั่งซื้อเรียบร้อยพร้อมชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งชำระเงินได้ที่  แจ้งชำระเงิน

รอรับสินค้า

เมื่อดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถรอรับสินค้าได้เลยค่ะ