Dunhill Switch

750 ฿

รายละเอียดสินค้า

บุหรี่ Dunhill Switch
Dunhill Switch : คือบุหรี่เย็นมีเม็ดบีบ จากเมืองผู้ดีประเทศอังกฤษ จากตระกูล ครอบครัว British American Tobacco ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอย่างกว้างขวาง
จำนวน 1 คอตตอน/10 ซอง
20 มวน/ซอง

รหัสสินค้า: A000000068 หมวดหมู่: