Dunhill Silver

750 ฿

รายละเอียดสินค้า

บุหรี่ Dunhill Silver
บุหรี่ Dunhill Silver คือบุหรี่จากเมืองผู้ดีประเทศอังกฤษ จากตระกูล ครอบครัว British American Tobacco
จำนวน 1 คอตตอน/10 ซอง
บรรจุ 20 มวน/ซอง

รหัสสินค้า: A000000067 หมวดหมู่: